Privacyverklaring, Ester Vollenga, mei 2018

 

Bedankt voor je bezoek aan website. In mijn werk is vertrouwen een belangrijke basis. En daar hoort bij dat ik ook op een juiste wijze met jouw gegevens omga.

 

Heb je interesse in mijn werkzaamheden dan kun je een aanvraag doen voor een intakegesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.

 

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

 

Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.

 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

 

Doordat je mijn contactformulier invult, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

 

Waarom worden die opgevraagd?

 

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

 

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden je gegevens met derden gedeeld?

 

Dit gebeurt uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening en dan deel ik alleen de gevraagde gegevens:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen, mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

 

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

 

Website

Ik heb mijn website gemaakt met Jimdo. Jimdo heeft een privacyverklaring gemaakt specifiek voor de website. Deze is onderaan te vinden bij ' privacy'.

 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens