Wie ik ben en wat ik doe


Mijn naam is Ester Vollenga. Toen ik na de havo een keuze moest maken voor een vervolgopleiding vond ik dat niet eenvoudig. Wat ik wel wist, is dat ik met mensen wilde werken en dat het afwisselend moest zijn. Dat werd toen een baan als leerkracht. Daarna ben ik schoolleider geweest en vervolgens werd ik coach en trainer. Naast mijn eigen praktijk werk ik als onderwijsadviseur, procesbegeleider, trainer en coach binnen het onderwijs. Ook ben ik in opleiding als integratief psychotherapeut. Het werken met mensen en die afwisseling zijn dus nog steeds de rode draad in mijn werk. 

 

Mijn hele leven al ben ik geboeid door menselijk gedrag en ik heb daar ondertussen ook veel over geleerd. Dat maakt dat ik kan putten uit verschillende manieren om jou te begeleiden. Ik neem jou daarin volledig mee, de ene keer meer met en vanuit het gevoel of vanuit je lijf en de andere keer meer cognitief. Ik onderzoek samen met jou hoe en wie jou gevormd heeft tot de persoon die je nu bent. Dit doen we vanuit wat je hebt meegemaakt, hoe je bent opgegroeid, welke dynamieken en patronen er binnen jou familie zijn en binnen welke context je nu leeft. Hiermee kan ik ervoor zorgen dat je jezelf beter begrijpt en dat je bepaalde patronen kunt doorbreken. 

 

Ik werk met een open en nieuwsgierige houding.  Anderen beschrijven mij als empatisch en rustig en vinden dat ik goed kan luisteren. Ik ben duidelijk als het gaat om afstemmen van de verwachtingen en het maken van afspraken en wanneer het nodig is ook confronterend. Naast mijn eigen intuïtie als belangrijkste instrument maak ik gebruik van verschillende werkwijzen en technieken. Deze zijn te vinden bij mijn werkwijze.